titlePlocha na okraji obce – výrazně vnímaná při příjezdu ve směru od Mladovic. Trojuhelníkový, „hluchý” prostor vymezený silnicí a potokem. Stávající vzrostlá lípa, doprovodná vegetace vodního toku. Snaha o tvorbu malého místního parčíku, lokálního zeleného centra této části obce. Zvýraznění začátku vesnice – umístění kompozičního ohniska, sochy, výtvarného prvku…

Navrhované řešení se snaží naplnit funkci „parku” ve směru co nejširší skupiny uživatelů. Neméně důležitou funkcí parkové plošky je umístění výrazného výtvarného prvku, uvozujícího začátek/konec obce.

parčík - fotomapka parčík - foto 01 parčík - foto 02 parčík - foto 03 parčík - foto 04

Vlastní návrh pracuje se stromořadím, oddělujícím celý parčík od silnice na Mladovice. Problematickou stavbu garáže odděluje od parkově upravených ploch živý plot. Vzrostlá lípa, rostoucí u garáže je však přesto integrální součástí zeleně parku a výraznou zelenou dominantou.

parčík - aerial 02 parčík - aerial 03 parčík - aerial 04 parčík - aerial 05 parčík - aerial 06

Vnitřní prostor parku je prostřednictvím mlatových cest členěn na 3, resp. 4 zhruba stejné segmenty, kdy každý je určen pro určitou skupinu uživatelů. Nachází se zde velká herní louka s dřevěnou autorskou plastikou na kačírkovém poli, pobytová louka se sedacími betonovými bloky a multifunkční mlatová plocha od ulice oddělená nízkým živým plotem (například pro petanque).

parčík - detail 01 parčík - detail 02 parčík - detail 03 parčík - detail 04 parčík - detail 05

Ve „špičce” parku je umístěno menší dřevěné molo se sochou/výtvarným prvkem a sedací lavicí. Na toto molo navazují gabionové stupně sestupující přímo k toku Chotýšanky, kde umožňují bezprostřední kontakt s tímto živlem.

parčík - detail 06 parčík - detail 07 parčík - detail 08 parčík - detail 09 parčík - detail 10

Koncept parku doplňují lavičky a informační panel u vstupu. Celé řešení je navrženo s ohledem k co nejnižší provozní náročnosti a jednoduché údržbě.