Stromy na hraniciFinální řešení zeleně u luxusního rezidenčního objektu Bellevue ve Špindlerově Mlýně.

Sadové úpravy jsou soustředěny zejména do nástupního prostoru objektu Bellevue. Půdorysná stopa vstupu do budovy je zdůrazněna platem velkoformátové kamenné dlažby, která je od okolního asfaltu jasně oddělena prostřednictvím tenkých kovových obrubníků.


  • Ukázky z projektu:

Sitauace celková Truhlík s travinami Kontejnerový přístřešek

Vlevo od vstupu do objektu se nachází betonový „truhlík” obložený stejným typem kamene jako celý sokl budovy. Tento prvek bude společně s instalovaným mobiliářem vytvářet drobný prostor k neformálnímu posezení pod širým nebem. Truhlík zároveň provozně i pohledově oddělí prostor s lavičkami od ostatní parkovací plochy. Pro osázení truhlíku byly zvoleny dva různě vzrostné druhy travin, které spolehlivě pohledově oddělí posezení a parkoviště.
Vpravo od vstupu se nachází box na odpadové nádoby, který je konstrukčně i vizuálně analogický s truhlíkem – betonový litý korpus s kamenným obkladem. Půdorysná stopa zdi pro popelnice ve tvaru L je doplněna druhou zelenou hmotou – přístřešek je „zastřešen” jemnou konstrukcí z nerezových trubek, doplněnou předepjatými lanky pro popínavé rostliny. Budou použity předpěstované popínavky, aby výsledný efekt zelené střechy přístřešku vznikl co nejrychleji.

Základní koncepční skici:

stěna s popínavkou Keře nad gabionovou zdí Stromy na hranici

Jihovýchodní hranicí řešeného pozemku je poměrně prudký svah, částečně řešený opěrnou železobetonovou zdí. V bezprostředním okolí kontejnerového přístřešku je prudce spadající svah řešen pomocí nízké gabionové zídky a svahu zpevněného plošnou výsadbou popínavých keřů. Nevzhledná hmota opěrné betonové zdi nad parkovištěm je rozbita za použití předpěstovaných popínavých rostlin, které jsou z důvodu nedostatku místa vysazeny za její korunou a spadají přes zeď dolů. Použit je spolehlivý břečťan, který bude brzy na povrchu zdi pevně ukotven svými příčepivými kořeny.
Severozápadní hrana parkoviště navazující na zadní trakt hotelu Grand je doplněna o linii vzrostlých alejových stromů, které vizuálně ukončují prostor provedené rekonstrukce a napomáhají oddělení předprostoru Bellevue a Hotelu. Vzhledem k trasování IS do bezprostřední blízkosti okraje parkoviště a také pro nepříznivé řešení osazení betonových obrubníků je pás podél parkoviště vysypán štěrkem. Povrch pod stromy je zatravněn.

logo Kompletní projekt (pdf)