Prostředníctvím tohoto příspěvku je možné sledovat jednotlivé fáze vzniku rodinné zahrady. Od prvního kopnutí do země, přes montáž gabionových opěrných zídek, kladení dlažeb, instalaci svítidel a závlah, až po finální pokládání trávníkových koberců.

Přesto (nebo spíš právě proto), že klienti zahradu realizují svépomocně, je kvalita provedení opravdu vysoká…

více >>

titleProzatím je realizována centrální zvýšená plocha vymezená systémem opukových kamenných zídek.

Byla vysazena dominantní dřevina úpravy – lípa, jsou založeny trvalkové záhony a  travnaté plochy. Další postup realizace bude postupně doplňován…

více >>

titleModelový úsek komunikace, u která byla po předchozím průzkumu a následném návrhu obnovena historická alej, tvořící výraznou krajinnou kompoziční osu. Stávající fragmenty dožívajícího stromořadí byly odkáceny a byla provedena výsadba nových vhodných taxonů. Realizovaná výsadba u komunikace II/610 podléhá celkovému krajinnému konceptu, podle nejž bude pokračovat i další obnova stromořadí.

více >>

titleModelový příklad úseku komunikace, u které bylo v roce 2008 provedeno Posouzení zdravotního stavu stromů vzhledem k bezpečnosti provozu. Celkem bylo v této první etapě posuzováno přes 1400 jednotlivých dřevin na celkem 40 úsecích silnic II. a III. třídy. Na terénní průzkumové práce navázalo zhodnocení stávajícího potenciálu dřevin s návrhem nutných pěstebních zásahů…

více >>

titleRealizaci dle dříve uveřejněného projektu provádí firma www.trees.cz

Vstupní partie u energopilířku a místa pro odpadovou nádobu je řešena prostřednictvím vyšších okrasných travin, které jsou podél vstupního chodníčku zalomeny a vytvářejí přirozené pohledové oddělení vstupu a obývacího pokoje s velkým oknem…

více >>

titleZahrada rodinného domu manželů Kašparových v Litomyšli.

Realizace po částech. Stromy vysazené zahradnickou firmou, keřové výsadby, travlky a hlavně trávníky (z výsevů) realizují klienti sami. Trávníky, keře a trvalkový záhon kompletně pod závlahou. Budou doplněny nádobové bambusy a traviny na terasách. Obvodové odclonění dovrší vyšší květnatá louka…

více >>

titleObytný soubor Štěrboholské zahrady – celkem 8 bytových domů developerské společnosti ORCO.

Lokalizace – Praha Štěrboholy. Návrh sadových úprav Ing. Štěpánka Šmídová www.smidova-la.com. Vizualizace landscapingu www.cyrany.com. Realizace Gartensta spol. s.r.o. www.gartensta.cz.

více >>

titleSadové úpravy u rekonstrukce vily a novostavby luxusních apartmentů v ulici Cukrovarnická, Praha 6. Projekt ORCO www.orco.cz.

Sadové úpravy www.jena.cz závlahový systém www.allgarden.cz realizace Herain-Stejný hszahradnici@quick.cz.

více >>

titleI. etapa sadových úprav projektu ORCO – Nové Medlánky.

Návrh Ing. Eva Wágnerová (ewa@volny.cz). Realizace Ing. Jiří Vrbas (www.vrbas.cz). Gabiony Richard Kylhof (globkylhof@atlas.cz).

více >>

SkeletonRealizace a opening party na dětském hřišti v Benicích u Prahy.

Herní prvky: www.tomovyparky.cz

více >>