titleŘešení osazení laviček v projektu Ostrava Podkova s použitím předkorodovaného plechu.

Původní verze osazení na šrouby a chemickou maltu do betonových dlaždic volně položených na trávníku byla nahrazena zapuštěním pod úroveň vymezenou pásy předkorodovaného plechu.

Původní řešení:

původní 01 původní 02 původní 03 původní 04

Na tuto pásovinu byly navařeny cca 20cm dlouhé tyčky z betonářské oceli – roksoru, která po zatlučení do země pomáhá kotvit výsledný “obrubník”. Stejné řešení je použito i pro oddělení výsadeb a travnatých ploch v prostoru zahrady. Corten, resp. Atmofix zde vytváří čistý a zároveň funkční předěl mezi jednotlivými povrchy.

Realizace a výsledek:

výsledek 02 výsledek 03 výsledek 04 výsledek 01 výsledek 05