titleÚprava půdorysného řešení navazuje na projekt a cenovou kalkulaci firmy Tomovy parky s.r.o.

V principu jsou všechny hrací prvky zachovány, jedná se jen o jinou půdorysnou kompozici na větším pozemku. Nové situační řešení respektuje identitu místa, tvar pozemku i funkční využití jednotlivých částí hřiště. 


Původní prvky jsou rozmístěny ve východním cípu pozemku 25/2, který je celý oplocen. Celková délka oplocení činí v tomto návrhu 115m oproti původním 86. Počet vstupních branek zůstává.

Dokumentace vybrané lokality:

Podstatou předkládaného řešení je rozmístění herních prvků do dvou funkčních celků při zachování centrální travnaté volné plochy, využitelné k dalším hrám. Severozápadní kout hřiště je věnován skupině prvků pro nejmenší děti (pískoviště, pružinové houpadlo) doplněné lavicovým setem pro rodičovský dohled. Plocha pod tímto sezením a v okolí pískoviště a houpadla je tvořena mechanicky zpevněným kamenivem (MZK). Tento povrch omezí negativní tvorbu výšlapů v okolí laviček a umožní využití alespoň části hřiště i v případě méně příznivého počasí. Sousedící hrazdy a prolézačka Paraván je sdružena tak, aby bylo možno navázat s jejich oblázkovým podsypem.
Ve východním cípu hřiště se nachází další lavicový set, který nahrazuje původní dvojici jednotlivých laviček. Povrch pod lavicemi tvoří opět MZK. Zde jsou sdruženy další tři herní prvky. Celková výměra ploch z MZK v prostoru hřiště je cca 100m2.
Doporučuji řešit i přístup od hlavní silnice k hřišti prostřednictvím chodníku z MZK o šířce 120cm. Tato cesta by se mohla do budoucna stát další osou rozvoje pro rekreační aktivity v prostoru podél Vinného potoka, která se zde přímo nabízí. Lze si představit realizaci vycházkové cesty s příležitostnými odpočívadly podél potoka etc.

logoKompletní projekt (pdf)