titleRealizace zeleně v části druhé fáze projektu Plachta (www.orco.cz a www.ipbreal.cz) v Hradci Králové.

Změna a doplnění původního projektu zeleně. Změny taxonomické skladby a prostorového uspořádání. Projekt Ing. Raková, realizace www.intergreen.cz.

V průběhu změny a koordinace projektu byly odstraňovány technologicky špatně řešené detaily z předchozích etap. Hledala se druhová skladba vhodněji plnící budoucí funkci zeleně v obytném souboru. Do vnitrobloku se navrátily alejové stromy, měnila se technologie povýsadbové péče o travnaté plochy. Důraz byl kladen i na kvalitu a původ rostlinného materiálu.

Původní stav:

původní 01 původní 02 původní 03 původní 04

Realizace:

výsev 01 výsev 02 realizace 03 realizace 04

realizace 05 realizace 06 realizace 07 reliazace 08 realizace 09

Výsledek:

výsledek 01 výsledek 02 výsledek 03 výsledek 04

výsledek 05 výsledek 06 výsledek 07 výsledek 08

výsledek 09 výsledek 10 výsledek 11 výsledek 12