Zeleň před energopilířkyPředkládaný návrh řeší neutěšený stav zeleně v uličních prostorech projektu Klánovický les.

Primární problém území tkví v absenci nižšího keřového patra (výsadby stromů byly realizovány v předchozích fázích projektu). Hlavním vizuálním negativem prostoru jsou dominantně působící objekty „antoníčků” – sloupky s domovními přípojkami energií a dalších IS.

 

Stav zeleně před dosadbami:

původní 01 původní 02 původní 03 původní 04

Návrh počítá s výsadbou právě v prostorech před těmito sloupky. Přestože se jedná o silně zasíťované území, je zároveň prakticky jedinou plochou, umožňující výsadbu. Pro tyto plochy jsou voleny rostliny půdopokryvné, plazivé, resp. zakrslé. Vzhledem k nutnosti celoročního působení jsou ve výsadbách zastoupeny i druhy stálezelené (resp. jehličnany). Prostory mezi jednotlivými vstupy do objektů budou doplněny zahuštěnými živými ploty.

Výsledné řešení:

výsledek 01 výsledek 02 výsledek 03 výsledek 04

logoKlánovice – Kompletní projekt (pdf)