titleModelový příklad úseku komunikace, u které bylo v roce 2008 provedeno Posouzení zdravotního stavu stromů vzhledem k bezpečnosti provozu. Celkem bylo v této první etapě posuzováno přes 1400 jednotlivých dřevin na celkem 40 úsecích silnic II. a III. třídy. Na terénní průzkumové práce navázalo zhodnocení stávajícího potenciálu dřevin s návrhem nutných pěstebních zásahů…

Cestmistrovský obvod 11 – Benátky nad Jizerou
úsek komunikace 2729a
kilometrické staničení 0 – 0,4

mapa úseku title

CELKOVÉ ZHODNOCENÍ ÚSEKU:

Na úseku bylo identifikováno celkem 40 stromů. Druhově se jedná o topoly černé (Populus nigra ‘Italica‘). Věkově se nachází ve stádiu stárnoucích, resp. odumírajících jedinců – senescentů. Prakticky všechny stromy jsou do určité míry poznamenané odumíráním zapříčiněným jejich vysokým věkem. Podstatnou vadou mnoha stromů jsou různě rozvinuté dutiny v bázích kmenů. I vitalita stromů je obecně velmi nízká.

Navrhované zásahy jednak řeší nutné odstraňování odumřelých stromů, jednak redukční a nápravné řezy u jedinců, kteří budou ponecháni na místě a jejichž výška je spolu se zdravotním stavem potenciálně nebezpečná.

Kochánky - tabulka

Bilance zásahů:

Odstraňování dřevin (kácení): 12 x Populus nigra ‘Italica‘ (topol černý)

Redukční řezy: 24 x Populus nigra ‘Italica‘ (topol černý)

Redukční řezy prováděné na podzim roku 2009 (po skončení vegetačního období dřevin):

Redukce 02 Redukce 01 Redukce 03 Redukce 04 Redukce 05 Redukce 06