StromNáhradní výsadba v prostoru budoucího petanqueového hřiště v areálu TS v Praze Radotíně. Spolupráce s Aničkou Boucníkovou.

Předkládaný návrh řeší Koncept zeleně v prostoru bývalého areálu TS v Praze Radotíně, který v současné době prochází postupnou transformací směrem k prostoru využitelnému pro relaxační aktivity místních obyvatel.

  • Výchozí stav:

    původnín 01 původní 02 původní 03 původní 04

  • Návrh akceptuje a doplňuje již existující úpravu dotčené lokality se založenými mlatovými pěšinami a realizovaný kruhový sedací prvek. Ten umístěn na křížení zmiňovaných pěšin vytváří centrální kompoziční bod prostoru. Naproti se nachází budoucí hřiště na petanque, které se stane důležitým místem střetávání a komunikace budoucích uživatelů.

perspektiva 01

perspektiva 02

Naší ideou je tvorba kvalitního prostoru v okolí hřiště s pomocí vegetace, tak aby hřiště samo nepůsobilo příliš cizorodě, ale naopak se stalo integrální součastí svého okolí. V návrhu se tedy střetávají dvě koncepce – tedy jednak evokace atmosféry charakteristické pro petangue – jižní Francie, slunný plácek s mírným stínem stromoví a poté okolí vlastní plochy – mozaika drobných zahrad, polouzavřené a intimní zákoutí ovocných sadů etc.

Otevření hřiště a výsadba platanu:

platan 01 platan 02 platan 03 platan 04 platan 05

Dle přání zadavatele byl kruh laviček doplněn vzrostlým platanem, který je jednoznačným zástupcem první zmíněné koncepce – pod jeho rozložitou a stinno korunou vzniká klidné kruhové posezení s možným výhledem na všechny části území. Aby bylo dosaženo vizuálně zajímavého rámce, je v jihozápadní části území použitý volně rostoucí živý plot se směsí druhů keřů zajímavých barvou olistění, případně výrazně kvetoucích.

Plot zároveň oddělí okolní cestní tahy, které lemují zájmové území a poskytne vnitřnímu prostoru parčíku požadovanou intimitu. V okolí petangového hřiště je použit zvolna se rozpouštějící rastr kvetoucích ovocných stromů dvou druhů (hrušně a třesně – plnokvěté kultivary s redukovanou tvorbou plodů) – vzniká zde jakási reminiscence ovocných zahrad v nejbližším okolí.

logoKompletní projekt (pdf)