studyKoncepce řešení sadových úprav v objektu pivovaru ve Vrchlabí.

Plánovaná přestavba na bytový komplex – rekonstrukce stávajících a dostavba celkem 4 dalších budov. Spolupráce s ateliérem Atip Trutnov.

 

  • Jižní okraj území bude v uličním prostoru definován prostřednictvím aleje listnatých stromů s dvojicí dominant u hlavního vjezdu do objektu. Linie alejových stromů je použita i k pohledovému propojení s objektem Bike-shopu Špicar. Pouze na severovýchodním okraji zájmového území budou použity konifery k odclonění technické budovy.

Stávající stav areálu:

title stávající 01 stávající 02

stávající 04 stávající 05 stávající 06

Dominantním vegetačním prvkem vnitřních veřejných prostor pivovaru bude vzrostlý listnatý uliční strom, dotvářející nezbytnou funkci parkování v komplexu. Před domy A a B se objeví drobné plochy s herními resp. odpočivnými prvky. Zachovaný objekt komínu označuje důležité místo – jádro celé zahradní úpravy a bude doplněn pobytovou plochou s lavičkami a dalším mobiliářem. Západní okraj území bude odcloněn pomocí skupiny jehličnanů od pohledově negativně působícího sousedního objektu Penny Marketu.

střešní zahrada - varianta 01 Střešní zahrada - varianta 02 Střešní zahrada - varianta 03

Střešní terasa mezi objekty A, B, a C bude pojata jako extenzivní střešní zahrada s rozchodníko-mecho-bylinným společenstvem, vyžadujícím jen minimální údržbu. Severní svah navazující na terasu bude částečně využit pro ornamentální výsadbu nižších keřů na rostlém terénu, které vizuálně zvětší prostor střešní terasy bez nutnosti instalace zvláštních technologií (závlaha). Od zástavby rodinných domů severně od komplexu pivovaru bude tento izolován smíšenou výsadbou listnatých i jehličnatých dřevin.

logoCelý koncept (pdf)