titleProjekt školky vzrostlých stromů pro budoucí projekty firmy ORCO.

Společný projekt Arboeko (www.arboeko.com) a ORCO (www.orco.cz). Pěstování nadstandardních velikostí stromů (20-25). Specielně ošetřované dřeviny (řez, tvarování, redukce chemických zásahů, zatravněná plocha pod stromy).

 

Představa o finálním produktu:

referenční strom 01 referenční strom 02

Základní ideou investora je snaha používat pro své nově budované projekty zeleň ve vyšší než běžné kvalitě. Klíčovým prvkem nových výsadeb by se měl stát vzrostlý strom. Ten by měl být z důvodů omezení problémů s přezimováním, lepší ujímavosti a v souladu s trendem snižování ekologické zátěže produkován lokálně. Součástí projektu je i snaha o podporu lokální zahradnické produkce.

Lokalizace školky:

mapa 01 mapa 02 mapa 03 mapa 04

Letecký snímek:

letecký snímek

Podle koncepce, která byla na začátku projektu nastavena, by se ve školce mělo mezi lety 2007 – 2013 vyprodukovat cca 2500 stromů, které najdou uplatnění v budoucích projektech ORCA. Plocha je součástí pozemků firmy Arboeko – pro školku slouží zvlášť vymezená a oplocená část, která se bude v souladu s pokračující dosadbou rozšiřovat.

Budování a výsadba školky:

groundworks 01 groundworks 02 groundworks 03 groundworks 04

díry 01 díry 02 díry 03 díry 04

výsadba 01 výsadba 02 výsadba 03 výsadba 04

kotvení 01 kotvení 02 kotvení 03 kotvení 04

závlahy 01 závlaha 02 závlaha 03 závlaha 04 závlaha 05

Současná rozloha školky se pohybuje kolem 2 ha. Plocha má separátní vjezd a vlastní parkovací plochu pro případné návštěvy. Všechny stromy jsou cíleně zavlažovány a kotveny k dřevěným kůlům. Součástí koncepce je i marketingová komunikace projektu směrem k budoucím klientům.

Site branding:

branding 01 branding 02 branding 03 branding 04

flags 01 flags 02 flags 03 flags 04 flags 05

Final fantasy:

finalo 01 final 02 final 03 final 04 final :-)