titleKoordinace řešení sadových úprav v první fázi rezidenčního projektu GE Real Estate a ORCO Property Group – Slunečný Vršek v Praze Hostivaři.

Projekt Terra Floridus, realizace OK Garden, závlahy Mipeza. Čestné uznání v soutěži Park roku 2007.

Realizace zeleně čtyř bytových domů v nově vznikajícím obytném souboru Slunečný vršek. Bytové domy v centru budoucí výstavby, polootevřené dvory s jižní dispozicí vytváří polosoukromý zahradní prostor pro své obyvatele. V projektu byly oproti návrhu použity předpěstované popínavé rostliny (www.lorberg.com). Rozsahem použití těchto popínavek je projekt v rámci ČR jedinečný. Při zakládání travnatých ploch byly použity travní koberce v celkové výměře cca 6000 m2. Intenzivně používané zelené plochy jsou pod závlahou. Součástí projektu je i mohutný protihlukový val odělující komunikaci K Horkám. Původní nefunkční hydroosev byl opět doplněn vzrostlými popínavkami.

Dokončování stavby:

původní 01 původní 02 původní 03 původní 04

původní 05 původní 06 původní 07 původní 08

Výsadba stromů:

stromy 01 stromy 02 strom 03 stromy 04 strom 05

strom 06 strom 07 strom 08 strom 09

JTÚ:

recyfix 01 recyfix 02 detail 03 detail 04

Kotvení pro popínavky:

Při instalaci lankových systémů pro popínavé rostliny se řešilo ukotvení dolního konce lanka, tak aby celé lanko bylo stále předepjaté. Původní koncepce ukotvení do litého, případně prefabrikovaného základku byla opuštěna pro nepřípustné zmenšování kořenového prostoru rostlin. Dolní kotvení lanka je dnes řešeno instalací velkého valounu 60-80 kg, uloženého na hutněném terénu. Sesedání substrátu a kamene řeší dílčí rektifikační a pružící tělísko vložené mezi kotvu v kameni a vlastní lanko.

lanko 01 lanko 02 lanko 03 lanko 04 lankon 06

Vzrostlé popínavky:

Některé technologie manipulace, výsadby i kotvení byly vymýšleny i zkoušeny takříkajíc za pochodu.

popínavky 01 popínavky 02 popínavky 03 popínavky 04

popínavky 05 popínavky 06 popínavky 07 popínavky 08 popínavky 09

popínavky 10 popínavky 11 popínavky 12 popínavky 13

Travní koberce:

Byly použity dva druhy travních koberců – jemný (www.grenex.cz) a odolnější bluegrass (www.agro.cz). Jemné koberce ve dvorech domů jsou pod závlahou, hrubší “modrá směs” v prostorách ulic a pod alejovými stromy byla zavlažována ručně. Dnes již funguje sama bez problémů.

koberce 01 koberce 02 koberce 03 koberce 04

Výsledek:

výsledek 01 výsledek 02 výsledek 03 výsledek 04

výsledek 05 výsledek 06 výsledek 07 výsledek 08

výsledek 09 výsledek 10 výsledek 11 výsledek 12

výsledek 13 výsledek 14 výsledek 15 výsledek 16 výsledek 17

výsledek 18 výsledek 19 výsledek 20 výsledek 21

V soutěži Park roku, vyhlašované Svazem zakládání a údržby zeleně a MŽP ČR, získal projekt Čestné uznání za mimořádný počin investora v oblasti veřejné zeleně.

http://www.szuz.cz/lib2/pdf.asp?table=org_data&name=10000188

Čestné uznání - Park roku 2007