titleNávrh a realizace doplnění výsadby na protihlukovém valu v projektu Slunečný Vršek v Praze Hostivaři.

Řešení ozelenění vegetační konstrukce na tělese protihlukového zemního valu podel ulice K Horkám.

 

  •  

  • Těleso valu je tvořeno ze zeminou vyplněných geomříží a povrchově je doplněno konstrukcí karisítě, která pod plastovou “drátěnkou” zadržuje zeminu. Původní plán ozelenění valu pomocí hydroosevu se ukázal jako nefunkční – jižní expozice, výrazný přísušek, přehřívání celého souvrství a další negativní faktory spolu s nepříliš kvalitní technologií nepřinesla prakticky žádný efekt.

Původní stav vegetace na valu:

původní 01 původní 02 původní 03 původní 04 původní 05

logoKompletní projekt (pdf)

 

 

Bylo rozhodnuto použít vzrostlé popínavé rostliny od prověřeného dodavetele www.lorberg.com

Tyto popínavky byly vysazeny do pruhu rostlého terénu u paty valu a uchyceny ke karisítím.

Výsledek:

výsledek 01 výsledek 02 výsledek 03 výsledek 04 výsledek 05