titleRealizaci dle dříve uveřejněného projektu provádí firma www.trees.cz

Vstupní partie u energopilířku a místa pro odpadovou nádobu je řešena prostřednictvím vyšších okrasných travin, které jsou podél vstupního chodníčku zalomeny a vytvářejí přirozené pohledové oddělení vstupu a obývacího pokoje s velkým oknem…

Výsadby obvodového keřového pláště:

 

obvod 01 obvod 02 obvod 03 obvod 04

 

Trvalkové záhony a traviny:

 

traviny 02 trvalky u vstupu 03 traviny u terasy 04 zadní stinná partie 05

 

Detaily výsadeb:

 

det 01 det 02 det 03 det 04 det 05

 

Položené travní koberce:

 

koberec 01 koberec 02 koberec 03 koberec 04

 

koberec 05 koberec 06 koberec 07 koberec 08

 

koberec 09 koberec 10 koberec 11 koberec 12 koberec 13

 

Další dřeviny (keře a vzrostlé stromy) budou doplněny v podzimní distribuční sezóně pěstitelů. Dále bude realizována extenzivní střešní zahrada na ploché střeše garáže.