titleDům (řešený jako dvojdomek) je součástí nového clusteru podobných staveb, tvořících nový obytný komplex v Praze – Libuši.
Jednotlivé domy spolu sousedí střídavě vždy slepou stěnou a zahradním prostorem. Dům je řešen jako dvoupodlažní s plochou střechou, krytou garáží a jedním nekrytým parkovacím stáním. Zahrada je vzhledem k prostorovým možnostem navržena jako jednoduchá obvodová výsadba s centrálním pobytovým trávníkem.

Stávající stav:

příchod a příjezd vjezd do garáže vstupní chodník přední část zahrady

od garáže okno hlavní obytné místnosti terasa 01 terasa 02

Hlavním pobytovým centrem zahrady je betonová terasa v zadní části. Návrh počítá s kompletním závlahovým systémem (vyjma střechy garáže, která bude řešena formou extenzivního ozelenění na souvrství v celkové síle 100 mm). Vstupní partie u energopilířku a místa pro odpadovou nádobu je řešena prostřednictvím vyšších okrasných travin, které jsou podél vstupního chodníčku zalomeny a vytvářejí přirozené pohledové oddělení vstupu a obývacího pokoje s velkým oknem. Trojúhelník mezi venkovním parkovacím stáním a vstupním chodníčkem je řešen opět pomocí travin – tentokrát jsou použity celkem tři habituelně a barevně zajímavé druhy. Použité traviny se zde velmi dobře vyrovnají s obvyklými problémy záhonů s kompletně zadlážděným okolím (nedostatek vody, mělký substrát, prostorově omezený kořenový systém, etc.). „Špičky” u obou záhonů, které by trpěly příležitostným sešlapem jsou řešeny jako dvě trojúhelníková pole bílých valounů. Dělící plůtek vpravo od parkování je porostlý popínavkou.

Vlevo od vstupu do domu se před velkoformátovým oknem obýváku nachází bohatý trvalkový záhon v jednoduchém obdélníkovém tvaru, vycházejícím z tvarosloví domu. Použité trvalky jsou voleny s ohledem na barevnou pestrost a postupnou změnu v průběhu vegetace. Potenciální výstup přes francouzské okno je umožněn dvojicí šlapáků z prostého betonu.

Návrh:

studie řešení Situace Vytyčovací plán Osazovací plán - dřeviny Osazovací plán - trvalky
Hlavní okrasná část dřevinných výsadeb sleduje západní hranici pozemku – dělící plot sousední zahrady. Linie výsadeb je jemně zvlněná a pohledově zjemňuje zahradní prostor. Dominantou přední části je vzrostlý listnatý strom (Acer rubrum ‘Red Sunset‘ – javor červený) záměrně vysunutý z linie záhonů do trávníku. Koruna je v podchozí výšce, takže nijak nebrání užívání této části. Uliční čára je od zahrady odcloněna s pomocí tří keřů, z nichž dva jsou stálezelené, takže tvoří prakticky kontinuální hradbu. Hranice mezi řešeným a sousedním pozemkem je v přední části pojata jako pohledově polopropustná. Tvoří ji podrostové a výrazně kvetoucí keře. Dominantním prvkem této víceméně liniové výsadby je (Pinus nigra ‘Select‘ – borovice černá). Tento speciální kultivar se hodí i pro menší zahrady, neboť zdaleka nedosahuje rozměrů původního druhu. V prostoru, kde se do zahrady nejvíce zakusuje hmota domu a zahrada je zde nejužší, je plot k sousedovi předsazen vysokým stálezeleným živým plotem (Thuja occidentalis ‘Brabant‘ – tůje), z předpěstovaných dílců. Celkem je použito 11 ks dílců o rozměrech 80 x 80 x 200 (š x h x v), který poskytuje této části zahrady dostatečnou míru intimity. Pohledově nejzajímavější část celé zahrady se váže na terasu v zadní partii domu. Sama terasa je doplněna pruhem travin (, který, podobně jako trvalkový záhon u vstupu, přejímá strohou geometričnost celé stavby.Naproti terase se nachází kombinovaný záhon keřů a trvalek s dominantním javorem dlanitolistým (Acer palmatum ‘Atropurpureum‘) a magnolií (Magnolia x soulangiana). Celek pojatý jako japanizující kompozici doplňuje (Phyllostachys bissetii – bambus, Salix caprea ‘Kilmarnock‘ – převislá vrba a Rhododendron ‘Nova Zembla‘ – rododendron).

Drobný svah na severní hranici pozemku před obvodovou zdí sousedního domu je opět řešen půdokryvnými rostlinami a hlavně trvalkami, které stále ctí japanizující charakter hlavního okrasného zákoutí. Jsou použity i stínomilné rostliny a také kapradiny, vzhledem k orientaci a zástinu severní partie zahrady. Cihlová stěna sousední zahrady bude popnuta, stejně jako krátký plůtek na severovýchodní hranici prostoru v zadní partii u případného domku na zahradní techniku. Celá popisovaná výsadba je v souvislém pásu cca 80 cm (resp. tam, kde to použité dřeviny dovolují) doplněna výsadbou půdokryvných rostlin a trvalek. Půdní pokryvy pod stromy a většími keři po zapojení značně zjednoduší údržbu. Trvalky jsou voleny jako přechod mezi plochou trávníku a hmotami keřů a samozřejmě také jako výrazný barevný a kvetoucí prvek celé zahrady.