titleKoncept zahrady výrazně pracuje se svažitostí pozemku. Původní návrh počítající s osazením domu na terén prostřednictvím svahování je nahrazen systémem průběžné opěrné zdi, která dělí pozemek na „horní” a „dolní” zahradu. Díky použití tohoto rozdělení se reálná využitelná plocha zahrady zvětšuje minimálně o 1/3. Svažitost parcely se tak stává její hlavní devizou.

Fotodokumentace – stávající stav – výhledy:

panorama - sever panorama - jih pohled jižní pohled jihozápadní

Horní zahrada má v části navazující na přístupovou a příjezdovou komunikaci reprezentativní charakter. Návrh nechává plně vyniknout čisté architektuře domu, pouze hlavní příjezdové a přístupové cesty jsou podtrženy a zvýrazněny prostými liniemi okrasných travin.

vstupní 01 vstupní 02 vstupní 03 vstupní 04

Vzrůstná okrasná tráva také plní funkci pohledové clony ze západu. Východní hrana horní zahrady je cloněna pásem místně identických listnatých keřů s jedním výrazným soliterním listnáčem, který se svým umístěním zapojuje také do tvorby vlastního uličního prostoru přístupové komunikace. Pobytovým a funkčním centrem horní zahrady je venkovní terasa z tropického dřeva, navazující přímo na jídelnu, resp. obývací pokoj v 1.NP. Díky umístění budovy skladu a pomocí posuvných trelážových panelů, je terasa zcela odělitelná od příjezdové komunikace. Adekvátní míru intimity vůči okolním parcelám zajišťuje již zmíněná pásová výsadba travin.

terasa 05 terasa 06 terasa 07 terasa 08

Terasa je cloněna dřevěnou pergolou s popínavou rostlinou. Půdorysná stopa pergoly navazuje na slunolamy na severní a jižní fasádě domu. Pergola je z důvodu uvolnění maximálního prostoru na terase kotvena přímo do koruny centrální opěrné zdi. Součástí stojek pergoly na opěrné stěně je integrální zábradlí z ocelové pásoviny a nerezových lanek, identické s dalšími zámečnickými prvky použitými v zahradě. Zábradlí terasy je v jednom místě prolomeno a umožňuje přístup do dolní zahrady pomocí zde instalované „hasičské” tyče 🙂

paluba 09 paluba 10 paluba 11 paluba 12

Přístup do dolní zahrady je zprostředkován dvěma identickými rameny schodiště. (Konstrukčně navrhuji ocelovovou nosnou kci s dřevěnými stupni z tropického dřeva – stejné jako na obou terasách). Jedno ze schodišť navazuje přímo na horní pobytovou terasu a podél jižního průčelí, resp. opěrné stěny, klesá na úroveň druhé terasy dolní. Dolní terasa prostorem pro sezónní umístění bazénu, resp. pro slunění a další relaxační aktivity. Druhé ze schodišť vychází z opěrné stěny u jihovýchodního rohu stavby a klesá na úroveň dolní terasy, kterou lemuje z východního okraje. Prostor pod tímto schodištěm bude vyštěrkován ostrohranným štěrkem.

herní prvek 13 herní prvek 14 venkovní sezení 15 venkovní sezení 16

Na travnatou plochu v dolní zahradě je toto schodiště napojeno přes betonové velkoplošné šlapáky, tvořící zvolna se vytrácející rastr. Tento prvek omezí potenciální zátěžové výšlapy na úpatí schodiště. Dolní terasa – dřevěné molo – navazuje na průběh terénu ve formě dvou širokých sedacích stupňů, které zpřístupňují centrální pobytový trávník – hlavní obytný prvek dolní zahrady. Pod hasičskou tyčí bude dočasně instalováno stylizované hřiště s prvky přírodního charakteru. Osluněný pás před opěrnou zdí v místě mezi dolní terasou a herním prvkem vyplňuje záhon pro bylinky a kořeninové rostliny (využití při grilování, vůně).

od sezení 17 solitera 18 od sezení 19 dolní okraj 20

Požadovaná pohledová clona je v dolní zahradě zprostředkována obvodovým pláštěm z listnatých keřů. Lokálně bude vysazeno i drobné ovoce (rybíz, maliník, angrešt etc.). Prostorové působení masivu domu vyvažuje soliterní listnáč (pravděpodobně bude použit některý méně vzrůstný dub) v jihozápadním rohu zahrady. Jihovýchodní kout je pak určen pro venkovní kryté sezení s grilováním. Ideové řešení této stavby pracuje s dvojicí opěrných zdí stejného charakteru a materiálu jako hlavní opěrná zeď pod domem. Tyto plné hmoty vymezí východní a jižní hranici stavby. Prolomená pultová střecha tvarově navazující na klesající terén pozemku je vynesena jediným opěrným sloupem, tak aby výhled do zahrady a kontakt s ní byl jen minimálně rušen.

ze vzduchu 21 ze vzduchu 22 ze vzduchu 23 ze vzduchu 24

V jihozápadním, nejnižším cípu zahrady (poblíž soliterního dubu) je umístěn kompost pro zpracování organického odpadu a posečené trávy.