titleKoncept zahrady je založen na jednoduchosti, funkčnosti, přírodě blízkém sortimentu rostlin a zejména na práci s detailem. Od okolí zahradu jemně odděluje obvodový plášť z listnatých keřů s výrazným kvetením, lokálně doplněný o popínavé rostliny na obvodovém oplocení. Do tohoto základního rámce rostlin je v kompozičně klíčových místech vsazeno celkem 5 soliterních stromů.

Stávající stav – foto:

příjezd 01 příjezd 02 ze zahrady 03 ze zahrady 04

Studijní skici, úpravy a výsledné situační řešení:

skica 01 skica 02 skica 03 situace - final 04

Svahy s vetším sklonem jsou řešeny plošnou výsadbou půdokryvných dřevin. Hlavní pobytový prostor pokrývá souvislá plocha parkového trávníku bez zbytečných provozních tišin.Vstupní část zahrady navazující na příjezdovou komunikaci je podtržena dvojicí soliterních javorů (po obou stranách vjezdu pro auta) a pásovými výsadbami okrasných travin (lem vstupního chodníku). Velká spojitá plocha pojízdné dlažby před dvojgaráží je doplněna a odlehčena parkovacím polem z dlažby se zatravněnou spárou. Přímo k domu se přimyká malý záhon se soliterním keřem a popínavými rostlinami, porůstajícími fasádu. Na celý obvod domu navazuje pás pochůzného chodníku z betonové dlažby, který zpřístupňuje hlavní pobytový prostor zahrady z obou stran domu.

z luftu 01 z luftu 02 z luftu 03 z luftu 04

Kompozice zahrady má dvě základní ohniska: Bazén vetknutý do zemní terasy za domem a venkovní posezení kombinované s domkem na nářadí a drobnou mechanizaci.

ze silnice parkování pěší vstup boční partie

Bazén navazuje přímo na hlavní obytnou místnost, se kterou je provozně spojen obvodovou terasou. Těleso bazénu je vsazeno do svahu vyneseného gabionovou zdí v půdorysném tvaru Z, což umožní unikátní výhledy do dolní zahrady přímo z vody. Nejbližší okolí bazénu tvoří paluba z tropického dřeva ve tvaru L, pod kterou bude částečně umístěna technologie bazénu. Dřevěné panely nebudou povrchově upraveny – počítá se s jejich zešednutím a patinou. Intimita prostoru bazénu je zajištěna pásem vzrůstných travin, clonících pohled ze sousední zahrady. V osluněném příjemném „koutu” pod opěrnou zdí je umístěno malé otevřené ohniště s dvojicí masivních dřevěných hranolů pro sezení. Na zahradní osu domu navazuje schodiště, vybíhající podél zalomení opěrné zdi bazénu – bude řešeno z pískovaných betonových prefabrikátů. Stejný materiál, tedy pískovaný beton se objevuje ještě ve formě šlapáků, rozbíhajících se v trávníku dolní zahrady a také v sedacím bloku pod soliterním dubem červeným, kde navazuje na umístění bazénu. Na bazénovou terasu navazuje svah, řešící výškový rozdíl horní a dolní zahrady. Po obou stranách, podél obvodového oplocení je dolní zahrada zpřístupněna travnatými rampami (vjezd sekačky, kočárku etc.).

krytá terasa bazén 01 bazén 02 bazén 03

Východní cíp dolní zahrady je vyhrazen pro drobnou stavbu zahradního domku a krytého sezení s grilem a venkovní kuchyní. Celý objekt je tvarově lapidární – kubus domku bude obložen modřínovými prkny „na rybinu”, lehké plechové dveře. Domek je z bezpečnostních důvodů zcela bez oken. Přirozené osvětlení zajištují světlíky pod společnou pultovou střechou celého sezení. Střecha ve stejné barevnosti jako střecha domu – plechové šablony. Zadní nosná stěna „pergoly” bude obložena stejným kamenem, ze kterého budou vyskládány gabiony u bazénu. Pergola bude částecně uzavíratelná prostřednictvím dřevěných horizontálních žaluzií. Vnitřní dlažba stejného charakteru jako obvodová terasa domu.

dolní zahrada zahradní posezení + domek na nářadí pohled z ‘Pergoly‘ betonový sedací blok

V severním cípu zahrady je umístěn kompost pro zpracování organického odpadu a posečené trávy.