titleKompoziční řešení nádobové zeleně na terase rezidenčního projektu Slunečný vršek.

  • Vybrané typy mobiliáře:

mobi 01 mobi 03 mobi 04 mobi 02

  • Instalace:

výsledek 01 výsledek 02 výsledek 03 výsledek 04

výsledek 04 výsledek 05 výsledek 06 výsledek 07 výsledek 08