title Spolupráce  s Mgr. Arch. Marcelem Turicem. 5. – 12. honorované místo.

Ale svet nenávidí ticho, spokojnosť u blížnych, chce mať históriu.”

Vajanského námestie je svojov polohou strategickým priestorom pri vstupe do pešej zóny. Svojou povahou je predurčené k pobytovému režimu. Miesto, kde by mohol človek pohodlne prežiť niekoľko hodín pekného dňa pri ceste do, alebo z centra v severo – južnom smere.

Miesto, ktoré mu vytvára príležitost pobudnúť, pokochať sa, nemôcť sa odtrhnúť a nič za to nedať. Spievajúca fontána, tvorená sústavou trisiek fungujúcich podľa presnej choreografie od ktorej nemôžete spustiť oči, sústava lavičiek pri ktorých sa nemôžete rozhodnúť na ktorú sa posadiť a len tak sa dívať ako plynie život, park či detské ihrisko kde vám utečie čas ani neviete ako, podvečerné vysedávanie na záhradke a kávičkovanie, či zmrzlinovanie, či len také nevinné večerné flákanie, či nočné hry so svetlami, ich rozosvetcovaním a zhášaním…

01Vajanského námestie je komunikačný uzol, trasa, zastávka. Zo všetkých strán sa niečo deje. Mestský úrad, Neografia, Dom kultúry, Obchodný dom, pešia zóna na dohľad… Optimálne miesto pre vytvorenie obchodne – administratívneho centra. Zmysluplného stavebne – technického riešenia obchodných plôch a kancelárií, prehodnotenie parteru pre umiestnenie reštaurácií, kaviarní a pod. Takéto miesto je optimálne v mieste súčasneho obchodného domu FIX. Pri optimálnom riešení je objekt predurčený k demolícii a následnej výstavbe moderného a efektívneho polyfunkčného objektu, ponúkajúceho v centre mesta dosiaľ nenaplnené požiadavky investorov a zákazníkov.

Jeden z veľkých problémov nie len Vajanského námestia je nedostatok parkovacích plôch. Nie tých, ktoré sú na míľe ďaľeko. Tých, ktoré su pohodlne na blízku, po ruke. Nedôstojné súboje o parkovacie miesto pred Mestským úradom, pred obchodným domom, či pred Domom kultúry naučili bohužiaľ vodičov vyhýbať sa námestiu oblúkom. Dostatok pohotových parkovacích miest je zásadný prístup k poskytnutiu dnes už samozrejmého komfortu typu obchodných centier a zhromažďovacích priestorov. Podzemné parkovisko je strategickým ťahom do budúcna, pri vzrastajúcom počte automobilov rieši dlhodobo problém kapacity parkovania v širšom kontexte mesta.

02Samotný pristor námestie je tvorený tromi základnými priestormi, ktoré sa vzájomne prelínajú. V severnej časti námestia sú umiestnené, tradične a funkčne správne, parky s vysokými stromami. Vzrastlé stromy sú podporené výsatbou ďalších vzrastlých vysokých drevín v pôvodnom zložení. Južnejší park, či skôr parčík, je optimálny pre umistnenie detského ihriska. Na dohľad dianiu na námestí pre rodičov a deti trávacich na ihrisku aj niekoľko hodín denne. Parky tvoria plošne cca 1230m2.

 

04V centrálnej časti námestia je hlavnou atrakciou fontána. 12 trysiek schopných vytrysknúť vodný prúd do výšky 8m v choreograficky zostavených číslach, doplnené svetelnou produkciou v koordinovaných sekvenciách. Na južnej strane je plocha námestia prirazená primo k obchodnému domu, v budúcnosti navrhovanému obchodne – administratívnemu centru. Námestie tak tvorí cca 4590m2 žulovej dlažby. Spárorez dlažby striktne v severo – južnom smere je oživený polomatnými tmavými žulovými pruhmi, z ktorých niektoré „vystreľujú” mimo dláždenú oblasť centrálneho námestia. Pruhy s optickým vláknom za šera a tmy svietia a vytvárajú silný kompozičný prvok celého námestia. Okolné chodníkové plochy sú vytvorené pohľadovým hladkým svetlým betónom, rastrovaným v tvare štvorcov cca 3x3m veľkých.

05Tretia časť námestia je na východnej strane, pred budovou Mestského úradu. Pred alejou Jarabiny mukyňovej (Sorbus aria ´Magnifica´) zapustenej do betónového chodníku skrz ochranné cortenové mreže okolo kmeňov, je umiestnená sústava lavičiek v priečnom smere námestia. Pred vstupom do kina tvoria doslova „inváziu” miesta na sedenie, ktorá sa prirodzene „rozpúšťa” v námestí. 11 betónových lavičiek na severovýchode je kombinovaných s Dřezovcom trojtrnným ( Gleditsia triacanthos ‘Sunburst‘ ) umiestnenom v dlažbe, tiež ochráneným cortenovou mrežou s integrovaným podsvetlením koruny stromu. Južná časť obchodného domu je lemovaná štíhlim Hrabom obyčajným (Carpinus betulus ‘Fastigiata‘).

06Telo lavičky tvorý brúsený betón, na ňom fixovaná drevená doska z tropického dreva – na poveternosti šednúceho. Medzi betónom a sedákom je dvojcentimetrová vrstva silne presvetleného organického skla. Lavičky nad podzemnými garážami sú vynechané, v podlahe sú však plošne citované identickým pôdorysom vydláždeným tmavšou polomatnou žulou. PKomunikačný severo – južný pruh je vysadený alejou Jarabin (viz. západná strana), čiastočne vysadenej do trávnikových ostrovov – cca 360m2. Ostatné plochy sú pokryté asfaltom a tvoria cca 1700m2. Plochy oddelené od námestia komunikáciami, nie sú zakalkulované do plochy námestia.

07 Pouličné nočné osvetlenie je navrhované v dvoch výškach, alejové stromoradia budú doplnené o podlahové podsvietenie korún. Nižšie stožiary pouličného osvetlenia sú navrhnuté v priestore samotného námestia. Sú opatrené pohybovými senzormi, pri dlhšom kľude osvetlenie pomaly postupne zhasne, pri pohybe sa prípadne zmení farebný odtieň svetla. Celková svetelná nálada tak bude interaktívne reagovať na aktuálnu pešiu prevádzku.

 

08Informačný systém na námestí s mapkou mesta a hlavnými smermi k významným mestským bodom bude umiestnený pri vstupe do podzemných garáží a pred kinom v súlade so vstupom do budovy MÚ. Odpadkové koše budu rozmiestnené v prípadnej ďalšej projektovej etape, rovnako potom umietsnenie zberu triedeného odpadu. Stojany na bicykle budu rozmiestnené pri vstupoch do budov a v oblasti parkov v severnej časti námestia.