titleRealizace projektu kombinovaného biotopu “Zelené učebny” na pozemcích SZaŠ Litomyšl.

Projekt – Ing. Zdenek Sendler www.arch.cz/sendler , spolupráce – studenti, mistři odborného výcviku, učitelský sbor. Hlavní myšlenkou projektu bylo oživení svahu nad již realizovanými foliovými a jílovými vodními plochami, sloužícími jako refugium obojživelníků.

Vznikl koncept mlatových pěšin, suchých zídek a umělých kopečků s celkem 3 typy květnatých luk ze sortimentu Planta Naturalis www.plantanaturalis.com. Na svahu s převážně jižní expozicí vymezuje cestní síť jednotlivé “kopečky”, ohraničené suchými opukovými zídkami. V projektu se objevují celkem 3 typy květnaté louky – Česká květnice, Vlhkomilná a Suchomilná louka. Poslední dvě byli namíchány na zakázku dle zadaných stanovištních a klimatických poměrů. Centrálním prvkem areálu je polokruhovitý amfiteátr s poseznými zídkami, který měl být doplněn stavbou tee-pee s možností zaplachtování.

Výkopové práce a počátek stavby amfiteátru:

amfiteátr 01 amfiteátr 02 terénní úpravy 03 terénní úpravy 04

Původní rybníčky:

rybníčky 01 jílový rybník 02 foliová nádrž 03 žabí útulek 04

Květnaté louky:

Vzhled porostu v první vegetační sezóně. Louka se chová jako plastické společenstvo – počítá se s průnikem původních druhů rostlin. Celý porost se postupně ladí na konkrétní stanoviště. Významnou měrou zde pracuje kosení, které modeluje budoucí druhovou skladbu a významně omezuje růst plevelů. Pro co největší autenticitu byly louky koseny ručně.

louka 01 louka 02 louka 03 louka 04

Údržba – pletí mlatových chodníků:

údržba 01 údržba 02 drenážní pole 03 drenážní pole 04

Detaily bylin:

jetel řebříček jitrocel kopretina

chrpa štírovník vlčí mák team

Spontánní vývoj vlhkomilného společenstva kolem rybníčků:

horní rybník prostřední rybník dolní rybník rdesno obojživelné

Lepé děvy kosí:

paja 01 paja 02 paja 03 maca 04 maca 05

Časné jaro na žabích jezírkách:

jaro 01 amfík 02 kamenná propojka 03 nový kopeček 04

Po zimě byly veškeré cesty přehutněny vibračním válcem:

mlat 01 mlat 02 mlat 03 mlat 04

Instalace soliterních kamenů:

šutry 01 šutry 02 kamenné schody 03 kamenné schody 04

Život na žabích jezírkách:

rosnička zelená kuňka ohnivá holub Leosh Nakashi

Další osud tohoto projektu mi bohužel není znám. Poslední zprávy od přátel hovoří o aplikaci totálního herbicidu na veškeré květnaté louky, které se odpovědným osobám zdály “příliš bujné a zaplevelené”. 🙂