titleMalá zahrada jako součást vnitrobloku domů ze začátku minulého století. Relativní klid a oddělení od ruchu ulice. Dům s citací secesního tvarosloví, solidní stavba a i materiály.
Jako připomenutí současnosti do prostoru zahrady vniká přístavba s funkcí obývacího pokoje pro přízemí domu. Původně převážně užitková zahrada se transformuje na zahradu pobytovou. Velká okna pohledově i funkčně propojují vnitřní prostor domu a prostor zahrady. Navazující terasa, udírna, venkovní krb.

Jeden soused pohodář, druhý holubář. Minimum negativních vizuálních impaktů, lidské měřítko. Mladí manželé se synem, maminka. Psi. Živý plot oddělující holubáře. Velký pobytový trávník. Izolace od prostoru parkovacího stání. Výškové řešení pomocí drátokamenných košů. Nádrž na dešťovku využitelná pro závlahu. Domek na nářadí, případně malý skleník. Kompost. Strom na lezení pro syna. Raná třešeň. Ibišek po babičce. Lesní jahody. Traviny…

Stávající stav:

01 02 03 04

Studie řešení:

ze vzduchu 01 od sousedů 02 03 04

05 06 07 08
Vzhledem k prostorovým možnostem zahrady se použité dřeviny omezují na 2, resp. 3 stromy a několik keřů. Hlavními prostorotvornými prvky zahrady je dvojice soliterních stromů v travníku. U parkovacího stání to je javor pensylvánský, atraktivní svou růstovou formou, barvou kůry – tzv. pyžamový javor a hlavně nádherným podzimním barvením – zlatožlutá. Zároveň tento strom bude plnit i funkci stromu na lezení, neboť větví prakticky od země. Druhou, ještě zajímavější dřevinou je nyssa lesní, tvořící hlavní atrakci celé zahrady. Tato neprávem opomíjená severoamerická dřevina vyniká svým zajímavým habitem, olistěním, plody a také podzimním barvením, které vystřídá prakticky celou barevnou škálu od oranžové až po temně karmínovou. Posledním nově umísťovaným stromem je pak raná třešeň na polokmenu u zahradního posezení.

Digitální model – vizualizace:

01 02 04 04

05 06 07 08