Parcela na jihovýchodním okraji zastavěného území Benešova je součástí nového clusteru stavebních pozemků s řadovými rodinnými domky. Okrajová část města na kontaktu zahrádkářské kolonie, areálu Střední technické školy a nedalekého soutoku Myslíčského a Benešovského potoka. Pozemek s velmi mírnou sklonitostí terénu a (v budoucí pobytové části) příznivou JZ expozicí.

Velkou devizou parcely je její poloha na samém severním okraji bloku nové zástavby. Pozemek budoucí zahrady díky tomu obklopuje dům ze západu i severu a umožňuje (na rozdíl od okolních RD) přístup do zahrady i jinak než přes dům. Zahrada má vlastní vstup z příjezdové a přístupové obslužné komunikace. Dalším, v budoucnu využitelným potenciálem pozemku, je možnost rozšíření o jednu ze sousedících zahrad stávající zahrádkářské kolonie. Zahrada by měla plnit zejména funkci obytnou. V zahradě bude umístěn menší dotápěný plavecký bazén a venkovní posezení s malým skladem zahradního náčiní a technologií bazénu. Budoucí terasa propojí výrazněji obývací pokoj v přízemí a prostor zahrady a umožní i přístup k bazénu. Pohledově odcloněn bude zejména pozemek sousedního RD. Bude navržen systém pěších cest mezi jednotlivými zahradními prvky, tak, aby byla zahrada přístupná i za mokra.. Z hlediska kompozice by měla zahradní úprava skloubit protichůdné požadavky zejména na odclonění bezprostředního okolí (domy a zahrady v sousedství) při zachování adekvátní míry intimity dalšího „zeleného pokoje“ domu.