titlePůvodní návrh počítající s osazením domu na terén prostřednictvím kruhového svahování je nahrazen systémem několika opěrných gabionových zdí, které řeší nejproblematičtější místa budoucí zahrady. Koncept zahrady výrazně pracuje se svažitostí pozemku. Celkové převýšení mezi nejvyšším a nejnižším místem parcely dosahuje 6m…

Díky použití opěrek se reálně využitelná plocha zahrady zvětšuje minimálně o 1/3, přičemž je zajištěna i přístupnost všech zelených ploch (kosení trávníku) bez nutnosti překonávat schody nebo příkré svahy. Svažitost parcely v kombinaci s výhledem do okolního krajinného rámce se tak stává hlavní devizou zahrady.

moravčík 01 moravčík 02 moravčík 03 moravčík 04 moravčík 05

Zásadním rozhodnutím, které kladně ovlivnilo celý koncept je umístění garáže a navazujícího skladu/zahradního domku do nejnižší partie zahrady. Oba objekty tak neruší výhled z pozemku a ani se samy výrazněji pohledově neuplatňují. Naopak plochá střecha garáže je navržena jako rozšíření pobytové terasy u jižního průčelí domu.

moravčík 06 moravčík 07 moravčík 08 moravčík 09 moravčík 10

Právě garáž a navazující sklad/domek se staly hlavním kompozičním uzlem zahrady. Niveleta podlahy garáže totiž pokračuje i v zahradním skladu a poté je ještě protažena podél celého jižního průčelí – v prostoru zahrady je tak definována druhá „dolní” terasa, jež bude sloužit nejen k technickým úkonům (mytí kol), ale také jako výrazný prostor pobytový (grilování). V domku/skladu bude také uložena veškerá technika k údržbě zahrady (sekačka). Osazení na resp. do terénu je u „dolní” terasy řešeno opět prostřednictvím gabionových opěrných zdí, které se stávají také výrazným výtvarným prvkem prostoru.

moravčík 11 moravčík 12 moravčík 13 moravčík 14 moravčík 15

Prvek gabionové opěrky se objevuje ještě podél celé severní hranice pozemku, kde umožňuje vytvoření druhého parkovacího prostoru ze zatravňovacích dlaždic a také vysvahování severovýchodního (nejvyššího) cípu zahrady. Opět díky gabionové zdi, která sleduje schodiště mezi vjezdem do garáže a hlavním vstupem do domu, bude zachována možnost bezkolizního provozu kolem celého domu a také bude zintimněn výhled z (resp. do) hostinstého pokoje v přízemí. Tato stěna také poslouží k ukotvení zábradlí schodiště. Od prostoru ulice bude předprostor domu oddělen pásem listnatých keřů, vysazených do jinak problematicky udržovatelného svahu mezi pěším chodníkem a plotem zahrady.

moravčík 16 moravčík 17 moravčík 18 moravčík 19 moravčík 20

Přímý vstupní chodník domu doprovází výrazný soliterní keř, vytvářející optickou dominantu „předzahrádky”. Velké parkovací pole ze zatravňovacích dlaždic a sousedící gabionová opěrka budou odděleny pásovou výsadbou několika druhů popínavek, které do tohoto úzkého koridoru vnesou potřebnou zelenou hmotu. Jižní fasáda domu je doplněna dřevěnou terasou a jednoduše řešenou pergolou, která kromě opory pro nádobové popínavky poslouží i k instalaci laťového stínícího roštu obytných místností v přízemí. Horní a dolní terasa je propojena lehkým (ocelovým) schodištěm se schodnicemi materiálově identickými s horní terasou. Jako povrch dolní terasy navrhuji broušený beton.

moravčík 21 moravčík 22 moravčík 23 moravčík 24 moravčík 25

Na dosud komentovanou, výrazně architektonickou část zahrady, navazuje volnější prostor velkého pobytového trávníku lemovaná volně rostoucím pláštěm z listantých keřů. V jihovýchodním cípu je do keřového pláště vnořen kompost k likvidaci organických zbytků (zejména posečené trávy). Kompozičně je tato část zahrady ovládána dvěma soliterními stromy, jež vytváří hmotovou protiváhu vlastnímu domu. Pod větším z obou stromů – v severovýchodním cípu zahrady je navíc navrženo malé klidové sezení.