titleProzatím je realizována centrální zvýšená plocha vymezená systémem opukových kamenných zídek.

Byla vysazena dominantní dřevina úpravy – lípa, jsou založeny trvalkové záhony a  travnaté plochy. Další postup realizace bude postupně doplňován…

růžičkovi 01 růžičkovi 02 růžičkovi 03