Prostředníctvím tohoto příspěvku je možné sledovat jednotlivé fáze vzniku rodinné zahrady. Od prvního kopnutí do země, přes montáž gabionových opěrných zídek, kladení dlažeb, instalaci svítidel a závlah, až po finální pokládání trávníkových koberců.

Přesto (nebo spíš právě proto), že klienti zahradu realizují svépomocně, je kvalita provedení opravdu vysoká…