titleRealizace projektu kombinovaného biotopu “Zelené učebny” na pozemcích SZaŠ Litomyšl.

Projekt – Ing. Zdenek Sendler www.arch.cz/sendler , spolupráce – studenti, mistři odborného výcviku, učitelský sbor. Hlavní myšlenkou projektu bylo oživení svahu nad již realizovanými foliovými a jílovými vodními plochami, sloužícími jako refugium obojživelníků.

více >>

titleProvedení drobnějších arboristických zásahů v rámci projektu Regenerace, přestavby a obnovy parkových ploch u Parkhotelu Skalní město v Pařezské Lhotě.

Proběhla redukce přerostlých keřových porostů, zmenšení a přesazení částí živého plotu u travnatého hřiště a menší začišťovací řezy v korunách douglasek (následky vichřice).

více >>

titleBěhem této etapy regenerace, přestavby a obnovy parkových ploch Parkhotelu Skalní město bude provedeno kácení zbylých dřevin pro provoz a kompozici objektu nežádoucích.

Současně proběhne výsadba v kompozičně nejvýraznější a návštěvníky pravděpodobně nejvíce navštěvované hlavní louce.

více >>