titleÚprava půdorysného řešení navazuje na projekt a cenovou kalkulaci firmy Tomovy parky s.r.o.

V principu jsou všechny hrací prvky zachovány, jedná se jen o jinou půdorysnou kompozici na větším pozemku. Nové situační řešení respektuje identitu místa, tvar pozemku i funkční využití jednotlivých částí hřiště. 

více >>

titleNávrh a realizace doplnění výsadby na protihlukovém valu v projektu Slunečný Vršek v Praze Hostivaři.

Řešení ozelenění vegetační konstrukce na tělese protihlukového zemního valu podel ulice K Horkám.

 

více >>

StromNáhradní výsadba v prostoru budoucího petanqueového hřiště v areálu TS v Praze Radotíně. Spolupráce s Aničkou Boucníkovou.

Předkládaný návrh řeší Koncept zeleně v prostoru bývalého areálu TS v Praze Radotíně, který v současné době prochází postupnou transformací směrem k prostoru využitelnému pro relaxační aktivity místních obyvatel.

více >>

Stromy na hraniciFinální řešení zeleně u luxusního rezidenčního objektu Bellevue ve Špindlerově Mlýně.

Sadové úpravy jsou soustředěny zejména do nástupního prostoru objektu Bellevue. Půdorysná stopa vstupu do budovy je zdůrazněna platem velkoformátové kamenné dlažby, která je od okolního asfaltu jasně oddělena prostřednictvím tenkých kovových obrubníků.

více >>

studyKoncepce řešení sadových úprav v objektu pivovaru ve Vrchlabí.

Plánovaná přestavba na bytový komplex – rekonstrukce stávajících a dostavba celkem 4 dalších budov. Spolupráce s ateliérem Atip Trutnov.

 

více >>

ParkingStudie řeší koncepci zeleně u renovované luxusní rezidence Bellevue ve Špindlerově mlýně.

Hlavním prostorem, kterého se tato studie dotýká je nedokončený objekt podzemního parkingu v bezprostředním sousedství budovy. Stavba se zde zastavila v úrovni 1. NP a v současné době má podobu otevřeného prostranství s nosnými sloupy.

Návrh pracuje se silným potenciálem tohoto až scénicky působícího prostoru.

více >>

Zeleň před energopilířkyPředkládaný návrh řeší neutěšený stav zeleně v uličních prostorech projektu Klánovický les.

Primární problém území tkví v absenci nižšího keřového patra (výsadby stromů byly realizovány v předchozích fázích projektu). Hlavním vizuálním negativem prostoru jsou dominantně působící objekty „antoníčků” – sloupky s domovními přípojkami energií a dalších IS.

více >>

titleNávrh zahrady pro rodinu lékařů. Netypická a zajímavá parcela pevně vrostlá do organizmu města. Hranice historické a moderní zástavby, zahrada na hradbách…

Předkládaný návrh řešení zahradního prostoru se snaží o skloubení následujících východisek: Jednoduchost celé zahrady, snadná údržba, reprezentativnost prostoru, intimita, materiálová a barevnostní komunikace s vlastním domem a návaznost na urbánní strukturu města.

více >>

titleProjekt rodinné zahrady manželů Ječných ve Valdicích u Jičína pracuje se silným potenciálem komponované barokní krajiny, která je vtažena do zahradní kompozice.

Důležité místní dominanty, které oslovily i N. Sebregondiho se stávají integrální součástí navenek nenápadné a jednoduché zahrady.

více >>